Αρχική σελίδα » Έρευνα » Μεταπτυχιακές Εργασίες-Διδακτορικές Διατριβές

Μεταπτυχιακές Εργασίες - Διδακτορικές Διατριβές

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται όλες οι Μεταπτυχιακές Εργασίες και οι Διδακτορικές Διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού - Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική της Υγείας".

Οι Εργασίες και οι Διατριβές είναι ταξινομημένες ανά επίπεδο σπουδών και ανά κατεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης με συγκεκριμένα κριτήρια. Επίσης, όλες οι Εργασίες και οι Διατριβές είναι ταξινομημένες από τις πιο πρόσφατες στις πιο παλιές.