Καλώς Ήρθατε!

Το εργαστήριο της Πληροφορικής της Υγείας του τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε επίσημα το 1993 ενώ η επιστημονική δραστηριότητα είχε ξεκινήσει από το 1988.

Οι κυριότεροι στόχοι του εργαστηρίου είναι αφενός η υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών και αφετέρου η εξυπηρέτηση των ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής της Υγείας και των εφαρμογών της.

Ως προς την εκπαιδευτική του δραστηριότητα, στο εργαστήριο πραγματοποιείται η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων Πληροφορικής του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Η συνεχής βελτίωση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η απόκτηση ικανοτήτων στον τομέα της Πληροφορικής προσφέρουν στους μελλοντικούς νοσηλευτές ένα ισχυρό εργαλείο για να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του επαγγελματικού τους χώρου.

Όσον αφορά την ερευνητική του δραστηριότητα, το εργαστήριο συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σημαντικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προώθηση της επιστήμης της Πληροφορικής στον τομεά της Υγείας και η εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων τα οποία δημοσιεύονται σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά είναι οι απώτεροι στόχοι της έρευνας του εργαστηρίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το εργαστήριο είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ιατρικής Πληροφορικής και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ειδίκευση στην Πληροφορική της Υγείας ήταν το πρώτο μεταπτυχιακό του τμήματος Νοσηλευτικής.

Απο την ίδρυση μέχρι σήμερα Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Ιωάννης Μαντάς.