Αρχική σελίδα » Έρευνα

Έρευνα

Το εργαστήριο Πληροφορική της Υγείας παρουσιάζει έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Συμμετέχει σε πλήθος ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργάζεται με πανεπιστημιακά εργαστήρια και φορείς  υγείας. Οι κυριότεροι τομείς επιστημονικής έρευνας περιλαμβάνουν:

  • Νοσηλευτική Πληροφορική
  • Ιατρική Πληροφορική
  • Τηλεϊατρική
  • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
  • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων
  • Εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση υπολογιστών
  • Ταξινόμηση και κωδικοποίηση κλινικών πράξεων