Αρχική σελίδα » Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι που μας ενδιαφέρουν

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  www.uoa.gr
 • Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  www.nurs.uoa.gr 
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
  www.di.uoa.gr
 • Εργαστήριο Πληροφορική Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
  www.unipi.gr/hil/hil_gr
 • Διεθνής Ένωση Ιατρικής Πληροφορικής (International Medical Informatics Association-IMIA)
  www.imia-medinfo.org 
 • Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ιατρκής Πληροφορικής (European Federation for Medical Informatics-EFMI)
  www.helmholtz-muenchen.de/ibmi/efmi
 • Health On the Net Foundation
  www.hon.ch
 • Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης ΕΚΠΑ
  www.lib.uoa.gr
 • Υπολογιστικο Κέντρο (Υ/Κ)
  www.cc.uoa.gr 
 • Βιβλιoθήκη Επιστημών Υγείας
  health.lib.uoa.gr
 • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών-Εργαστηριο Φωνής κα Προσβασιμότητας
  http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/pages/home