Αρχική σελίδα » Υποδομή - Εξοπλισμός

Υποδομή - ΕξοπλισμόςΤο εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας ιδρύθηκε το 1996 (ΠΔ 270, ΦΕΚ 195/24-8-1996) και ανήκει στον Τομέα Δημόσιας Υγείας. Στεγάζεται στο κτήριο του Τμήματος Νοσηλευτικής επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 123 στο Γουδή (ισόγειο) σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο 106 τ.μ.

Οι χώροι του εργαστηρίου περιλαμβάνουν 3 αίθουσες και 1 γραφείο.

Οι αίθουσες περιέχουν 45 Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για τα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Τις ελεύθερες από μαθήματα ώρες χρησιμοποιούνται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος για εργασία και έρευνα.

Στην πρώτη κύρια αίθουσα εμπεριέχεται ένας ειδικός χώρος στον οποίο βρίσκονται 5 σταθμοί εργασίας για τους διδάκτορες και τους ερευνητές ενώ υπάρχει και Server Room κατάλληλα μονωμένο μέσα στον οποίο βρίσκονται οι servers υποστήριξης των εργαστηρίων. Συνολικά τρέχουν 7 Server λειτουργικά σε 4 servers Η/Υ.

Επιπλέον υπάρχουν δύο μηχάνημα προβολής, ένας διαδραστικός πίνακας καθώς και τρείς διαδικτυακοί εκτυπωτές.

Η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, Εκτυπωτές, κτλ) έχει προέλθει από κονδύλια του δεύτερου και τρίτου κοινοτικού πλαίσιου στήριξης, από το ΕΣΠΑ και από τη περιφέρεια Αττικής.

Τα 2 προβολικά μηχανήματα και ο διαδραστικός πίνακας  προήλθαν μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) και στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προμήθεια Πληροφοριακού Εξοπλισμού» της Πράξης «Προμήθεια Εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κωδικό MIS 360207, Άξονας προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» αναβάθμισε τον εξοπλισμό των Τμημάτων και των σχολών του, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, των προπτυχιακών φοιτητών του.

Το τμήμα Νοσηλευτικής όπως επίσης και το εργαστήριο Πληροφορική της Υγείας συνδέονται στο δίκτυο "Αθηνά" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.