Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Διαπανεπιστημιακό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμημάτος Νοσηλευτικής με ειδικεύσεις στην "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική Υγείας" λειτουργεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 (ΦΕΚ έγκρισης: 1085/Β'/16-10-98, ΦΕΚ διόρθωσης 28/ Β'/25-1-99, ΦΕΚ τροποποίησης: 1200/Β'/26-8-03). Τα τμήματα με τα οποία συνεργάζεται είναι τα παρακάτω: Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα Τμήματα Πληροφορικής, Ψηφιακών Συστημάτων  και Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Οι βασικοί στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος με ειδίκευση στην Πληροφορική Υγείας  είναι: 1) Η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων στους πτυχιούχους σε ειδικεύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της Φροντίδας Υγείας μέσω της Πληροφορικής Υγείας, 2) Η εισαγωγή και η καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιστημονική έρευνα έτσι ώστε οι διπλωματούχοι του προγράμματος να μπορούν να εκτελούν ερευνητικά προγράμματα και να αξιολογούν και να εφαρμόζουν τα ερευνητικά αποτελέσματα καθώς και να σχεδιάζουν και να εκπονούν έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής Υγείας. 

Το εργαστήριο Πληροφορική της Υγείας στηρίζει το ομότιτλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα όπως επίσης και τα εργαστηριακά μαθήματα που λαμβάνουν χώρα στα υπόλοιπα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος Νοσηλευτικής. 

Μαθήματα

  • Πληροφορική της Υγείας (ΠΥ, ΟΔΥΥ, ΠΜΣ)
  • Βάσεις Δεδομένων (ΠΥ)
  • Οργάνωση Συστημάτων Υγείας (ΠΥ, ΟΔΥΥ)
  • Τεχνολογία Γνώσης (ΠΥ)
  • Βιοστατιστική Ι, ΙΙ (ΠΜΣ)
  • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Java (ΠΥ)
  • Διαχείριση Έργων (ΟΔΥΥ)
  • Ασφάλεια Πληροφοριών Υγείας (ΠΥ)
  • Πληροφορική Οδοντιατρική (ΠΜΣ Οδοντιατρικής Σχολής)

 

Ωρολόγια Προγράμματα