Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές

Νομικό Καθεστώς και Οργάνωση

Οι νοσηλευτικές σπουδές επικεντρώνονται στη φροντίδα υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) του υγιούς και του ασθενούς ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας. Το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθεί φιλοδοξεί να παρέχει στους φοιτητές σύγχρονη εκπαιδευτική παιδεία και ολοκληρωμένη μόρφωση, τα εργαλεία δηλαδή, που είναι απαραίτητα για την απόκτηση της γνώσης, την προώθηση της έρευνας, την αξιοποίηση των ευκαιριών και την ανταπόκριση στις προκλήσεις των σύγχρονων συστημάτων υγείας.

Πρόγραμμα Σπουδών