Αρχική σελίδα » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα

Μαθήματα

  •  Εισαγωγή στην Πληροφορική και Επεξεργασία Δεδομένων

Το μάθημα της Εισαγωγής στην Πληροφορική και Επεξεργασία Δεδομένων διδάσκεται στο α' εξάμηνο και έχει ως σκοπό να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της πληροφορικής, τη δομή του υπολογιστή, των λειτουργικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιών, του διαδικτύου, των εφαρμογών των υπολογιστών και των βασικών εφαρμογών του προγραμματισμού. Επίσης ο φοιτητής θα διδαχθεί βασικές μεθόδους και τρόπους συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων.

  •    Πληροφορική της Υγείας

Το μάθημα της Πληροφορική της Υγείας διδάσκεται στο β' εξάμηνο και έχει ως σκοπό να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες των εφαρμογών της πληροφορικής στις επιστήμες υγείας και ιδιαίτερα στις κλινικές εφαρμογές των υπολογιστών.

  •  Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία

Το μάθημα Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία διδάσκεται στο γ' εξάμηνο και έχει ως σκοπό να γνωρίσει στον νοσηλευτή τις τελευταίες εξελίξεις στη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της μηχανικής που σχετίζονται με μεθόδους και συσκευές διάγνωσης και θεραπείας στο χώρο της υγείας. Ο φοιτητής θα κατανοήσει αρχές λειτουργίας βιοϊατρικών συστημάτων και συσκευών, τη σημασία της βαθμονόμησης και του ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας των συσκευών που θα πρέπει να λαμβάνονται για τον ίδιο και τον ασθενή. Επίσης, ο φοιτητής θα διδαχθεί τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της ανάλυσης των πληροφοριών του ανθρώπινου γονιδιώματος με τη χρήση της βιο-πληροφορικής.

  •  Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων

Το μάθημα των Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων (ΠΜΣ) διδάσκεται στο δ΄εξάμηνο και έχει ως σκοπό να διδάξει στον φοιτητή τις βασικές αρχές λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων, του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας ασθενών και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν απο την ορθή λειτουργεία τους όσον αφορά την εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.