Αρχική σελίδα » Σκοπός

Σκοπός

 
Η ραγδαία εξέλιξη στους τομείς της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια, ώθησε την εφαρμογή της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας. Η επιστήμη της Πληροφορικής έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της Νοσηλευτικής επιστήμης και άλλαξε ριζικά τη μορφή της φροντίδας υγείας.

Η εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων υγείας και των εφαρμογών τους στους οργανισμούς φροντίδας υγείας βελτιώνουν την οργάνωση και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, τα τεχνολογικά μέσα που εστιάζουν στην πρόσβαση, επεξεργασία και την διαχείριση των ιατρικονοσηλευτικών δεδομένων και πληροφοριών ενισχύουν τη διαδικασία λήψης απόφασης για τη αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων. Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της Τηλεϊατρικής προσφέρονται αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα μέρη.

Επομένως, η εκπαίδευση και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των νοσηλευτών στον τομεά της πληροφορικής είναι αναγκαία. Η φιλοσοφία του εργαστηρίου είναι η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης ώστε οι τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιων να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και οι νοσηλευτές να συμβάλλουν στις μελλοντικές εξελίξεις στα συστήματα πληροφοριών φροντίδας υγείας.